Stafi drejtues

 

 

Artur Shkurti - Drejtor i shkollës "Udha e Shkronjave"

 

Drejtori i shkollës është z.Artur Shkurti, lindur në Tiranë në vitin 1968. Ka mbaruar të mesmen pedagogjike "17 nënntori" në vitin 1987 me mesatare 9.9 dhe Institutin e Lartë Pedagogjik "Luigj Gurakuqi", dega Cikli i Ulët, Shkodër, 1990 me mesatare të provimeve 9.8.

Ka punuar në shkollën tetëvjeçare "Ahmet Gashi" deri në vitin 1997. Prej vitit 1997 ka punuar njëkohësisht si administrator, drejtor dhe mësues në shkollën "Udha e shkronjave". Aktualisht jep lëndën "Logjika" për klasën shtatë dhe të tetë, tekstin e së cilës e ka hartuar vetë.

Është autor i 43 librave:

 
 

Abetare për mua (parashkollor, grupi III)
Dituri për mua (parashkollor, grupi III)
Matematikë për mua 1 (parashkollor, grupi I)
Matematikë për mua 2 (parashkollor, grupi II)
Matematikë për mua 3 (parashkollor, grupi III)
Abetare "UDHA E SHKRONJAVE" (klasa I) Miratuar nga MASH
Mendime rreth abetareve të sotme shqipe
LOGJIKA 1 (klasa I, bashkëautor me Sitki R.Spahia)
Eja në test 1 (klasa I)
Vetëm problema 1 (klasa I)
Eja në test 2  (klasa II)
Vetëm problema 2 (klasa II)
Eja në test 3 (klasa III)
Vetëm problema 3 (klasa III)
Gjuha shqipe 3 (klasa III) Miratuar nga MASH
Matematika 3 (klasa III)
Dituri natyre 3 (klasa III, bashkëautor me Mirela Shkurtin)
Edukatë shoqërore 3 (klasa III) Miratuar nga MASH
Eja në test 4 (klasa IV)
Histori 4 (klasa IV)
Matematikë 4 (klasa IV)
Vetëm problema 4 (klasa IV)
Fjalor i matematikës (për klasat I-V)
Eja në test 5 (klasa V, bashkëautor me Mirela Shkurtin)
Dituri natyre 5 (klasa V, bashkëautor me Mirela Shkurtin)
Vetëm problema 5 (klasa V)
Eja në test 6 (klasa VI, bashkëautor me Mirela Shkurtin)
Matematika 6 Teori (klasa VI, bashkëautor me Sitki R.Spahia) Miratuar nga MASH
Matematika 6 Ushtrime (klasa VI, bashkëautor me Sitki R.Spahia)
Matematika 6 Zgjidhje ushtrimesh
Matematika 6 Libri i mësuesit
Matematika 6 Paketa e kontrollit
Vetëm problema 6 (klasa V)
Eja në test 7 (klasa VII, bashkëautor me Mirela Shkurtin)
Vetëm problema 7 (klasa VII)
Logjika 7, 8, 9 (klasa VII, VIII, IX)
Eja në test 8 (klasa VIII, bashkëautor me Mirela Shkurtin)
Vetëm problema 8 (klasa VIII)
Kodi i adresave
Tri teza (Olimpiada I dhe II Kombëtare e Matematikës dhe e Formimit të Përgjithshëm 2000 dhe 2002)
Olimpiada III Kombëtare 2003
Olimpiada IV Kombëtare 2004
Olimpiada V Kombëtare 2005
Olimpiada VI Kombëtare 2006
Olimpiada VII Kombëtare 2007

 
 
 
Përkthime nga anglishtja:
 

Hyrje në matematikë
Matematika angleze 7 (me lejen e Oxford University Press)

Autor i shumë artikujve në organet e shtypit në gazetat:

 
 

"Rimëkëmbja", "Shekulli", "Shqip", "Koha Jonë", "Korrieri", "Standard", "Republika", "Ballkan", "Metropol", "Panorama" si edhe në revistën "EDUKIMI".

 

arturshkurti@gmail.com