Olimpiada Kombëtare

 

 

OLIMPIADA IX KOMBËTARE

E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1 - 9 qershor 2009

Mbi 1000 pjesëmarrës

Adresa:

Shkolla Nëntëvjeçare Private "Udha e shkronjave"

Rruga "Mujo Ulqinaku", nr.44

(prapa Kishës Katolike në rrugën e Kavajës)

Orari i paraqitjes: Ora 8:00 - 8:30

Mjetet mësimore që duhen me vete : laps, stilolaps, gomë, vizore, kompas (cikli i larte), raportor (cikli i larte)

Datat

Klasa 1 - 1 qershor 2009 Klasa 6 - 6 qershor 2009

Klasa 2 - 2 qershor 2009 Klasa 7 - 7 qershor 2009

Klasa 3 - 3 qershor 2009 Klasa 8 - 8 qershor 2009

Klasa 4 - 4 qershor 2009 Klasa 9 - 9 qershor 2009

Klasa 5 - 5 qershor 2009

Në fletën e testit duhet të plotësoni këto të dhëna: emri, mbiemri, atësia, numri i telefonit fiks, numri i telefonit celular, emri i shkollës, qyteti nga vjen.

Korrigjimi i gabimeve

Kur korrigjon një gabim duhet të futësh në kllapa gabimin dhe të heqësh një vijë në mes pastaj të vendosësh përgjigjen e saktë

( përgjigje e gabuar ) përgjigje e drejtë

Për shoferët:

Rruga do të ketë bllokim trafiku ndaj merrni masat të mos vini me makinë por në këmbë, sidomos në drekë.

 

arturshkurti@gmail.com