Shkolla "Udha e Shkronjave"

 

 

Shkolla nëntëvjeçare private "Udha e shkronjave", pronë e shoqërisë me të njëjtin emër, është një institucion i licensuar nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës me vendim nr.7, datë 30.05.1997 të Ministrit të Arsimit dhe të Shkencës z.Luan Skuqi.

 

Shkolla "Udha e Shkronjave" shquhet për:

  • Për përzgjedhjen e stafit të mësuesve.
  • Për kontrollin e imët të nxënësve.
  • Për tekstet e reja mësimore, një pjesë e të cilave janë miratuar nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës.
  • Për organizimin e olimpiadave kombëtare.
  • Për pjesmarrjen aktive në problemet e arsimit kombëtar.
  • Për luftën ndaj fiktivitetit.
  • Për rezultate të larta në mësime të nxënësve.
 
 

Stafi drejtues:

 
 
 
Link-e të nevojshëm:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formularë regjistrimi
 
 
 

 

arturshkurti@gmail.com