Veprimtaritë humanitare më të rëndësishme

 

 

Ndihma për fëmijët jetimë të jetimores "Zyber Hallulli"
Ndihma për vëllezërit kosovarë (1999)
Ndihma për Kryqin e Kuq.
Rikonstruksion pjesor i çerdhes 11 Laprakë.
Dhurim kompjuterash për shkollat më të mira të nëntëvjeçare të Shkodrës.
Ndihma për të dëmtuarit në Gërdec.

 

   
     
   
 

 

 
 
   
   

 

arturshkurti@gmail.com